Vi har lång erfarenhet av högtryckstvättning. Vi utför arbeten såsom färgborttagning och högtryckstvättning inom sjöfarten. Vi förbereder arbetsytor och tvättar tak inom byggnationen. Vi erbjuder färgborttagning, industrisanering samt rengöring av rör och behållare inom industrin. I vintertid utövar vi issmältning med hetvattentrycktvätt. Till kommun- och stadsdelsförvaltningar erbjuder vi tjänster som rengöring av monument, skulpturer och offentliga platser. Läs mer under tjänster eller fråga offert.

I maskinparken lägger vi stor vikt på produktiva kvalitetsmaskiner så att även omfattande arbeten kan utföras effektivt.

Vi kommer säkert hitta bra lösningar för Er.

null

Tjänster

Byggnation, Trycktvättning i vintertid, Industri

null

Hyr

Dynajet 500 TH, Dynajet 350 TH, Falch 2500 Bar

null

Fråga offert!

Vi kommer säkert hitta Er en lämplig lösning