(UHP) Vattenblästring/vattenbilning

Ultrahögtryckstvätt är snabb och miljövänligt. Tryckområdet som används är 600-2500 bar, beroende på önskad kvalitetsnivå. Ultrahögtryckstvätt lämpar sig för att ta bort bitumen, gummi, färg, termoplast,betong,hartser, salter, mm.

Fördelar med ultrahögtryckstvätt

Skadar inte metallytan och dammar inte

Sjöfart/Industri

Vi erbjuder olika tjänster av fartygsrengöring. Allt från klassisk högtryckstvätt upp till 500 bar till (UHP) Ultrahögtryckstvätt 2500bar med färgborttagning.

För en effektiv rostskyddsbehandling av maskiner, ställningar, cisterner och andra metallkonstruktioner genomför vi I kombination med sandblästring/vattenblästring en noggrann rostskyddsmålning. så att utrustning och maskiner i hårt utsatta miljöer får ett mycket effektivt skydd under en längre tid

 

Vår ambition är att på ett innovativt och miljöskapande sätt utföra ytbehandlingar utifrån våra kunders behov